Điều khoản và điều kiện của MU9

 • Việc đăng ký và sử dụng dịch vụ cá cược tại mu9 đồng nghĩa với chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
 • Các điều khoản có hiệu lực ngay từ lần truy cập đầu tiên.Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện mọi lúc.
 • Tài khoản có thể bị từ chối hoặc vô hiệu hóa nếu phát hiện gian lận hoặc vi phạm chính sách khuyến mãi.
 • Tạo nhiều tài khoản để lợi dụng khuyến mãi được coi là vi phạm quy định.
 • Người tham gia cần đủ năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm về quyết định cá cược.
 • Chúng tôi có quyền vô hiệu đối với giao dịch liên quan đến trẻ chưa thành niên.
 • Khách hàng thông báo về sai sót trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Thắc mắc về thanh toán và chuyển khoản sẽ được giải quyết nhanh chóng và trách nhiệm.
 • Khách hàng chỉ có thể gửi tiền qua các phương thức thanh toán được hỗ trợ.
 • Gửi tiền vào số tài khoản và tên chủ tài khoản được cung cấp để tránh sai sót.
 • Không thực hiện hành vi phạm tội hoặc phi pháp thông qua tài khoản cá cược.
 • Các điều khoản này là cam kết giữa khách hàng và công ty. Đồng thời, tham khảo các chính sách và điều kiện khác liên quan đến sản phẩm và chương trình khuyến mãi tại mu9.